Friday, May 20, 2022

TIN TỨC

5 Câu hỏi mà bạn nên hỏi khách hàng bất động sản nhà ở hiện tại

5 Câu hỏi mà bạn nên hỏi khách hàng bất động sản nhà ở hiện tại

Có năm câu hỏi đơn giản mà bạn có thể hỏi nhóm khách hàng bất động sản nhà ở hiện tại của mình để có thể dễ dàng tăng gấp đôi hoặc gấp ba thu nhập hoa hồng hàng năm của bạn. Có quá nhiều đại lý khu dân cư không hỏi những câu hỏi này […]

Chìa khóa xây dựng thương hiệu cá nhân của một đại lý bất động sản

Chìa khóa xây dựng thương hiệu cá nhân của một đại lý bất động sản

Hãy nghĩ đến một trong những đại lý phổ biến nhất trên thị trường của bạn ngay bây giờ. Đại lý đó được biết đến với mục đích gì? Các đại lý kinh doanh bất động sản thành công nhất trên mọi thị trường đều có thương hiệu. Mọi người trong thị trường đó đều […]

TIN BẤT ĐỘNG SẢN

5 Câu hỏi mà bạn nên hỏi khách hàng bất động sản nhà ở hiện tại

5 Câu hỏi mà bạn nên hỏi khách hàng bất động sản nhà ở hiện tại

Có năm câu hỏi đơn giản mà bạn có thể hỏi nhóm khách hàng bất động sản nhà ở hiện tại của mình để có thể dễ dàng tăng gấp đôi hoặc gấp ba thu nhập hoa hồng hàng năm của bạn. Có quá nhiều đại lý khu dân cư không hỏi những câu hỏi này […]

Chìa khóa xây dựng thương hiệu cá nhân của một đại lý bất động sản

Chìa khóa xây dựng thương hiệu cá nhân của một đại lý bất động sản

Hãy nghĩ đến một trong những đại lý phổ biến nhất trên thị trường của bạn ngay bây giờ. Đại lý đó được biết đến với mục đích gì? Các đại lý kinh doanh bất động sản thành công nhất trên mọi thị trường đều có thương hiệu. Mọi người trong thị trường đó đều […]

THEO DÕI CHÚNG TÔI

ĐẤT VEN NHA TRANG - DIÊN HÒA

TIN TỨC GẦN ĐÂY