Những lý do chính để đầu tư vào bất động sản

Những lý do chính để đầu tư vào bất động sản

News

Lợi ích của việc đầu tư vào bất động sản là rất nhiều. Với các tài sản được lựa chọn tốt, các nhà đầu tư có thể tận hưởng dòng tiền có thể đoán trước, lợi nhuận tuyệt vời, lợi thế về thuế và đa dạng hóa — và có thể tận dụng bất động sản để xây dựng sự giàu có.

Suy nghĩ về việc đầu tư vào bất động sản? Dưới đây là những điều bạn cần biết về lợi ích bất động sản và lý do để đầu tư vào bất động sản.

Dòng tiền

Dòng tiền là thu nhập ròng từ một khoản đầu tư bất động sản sau khi các khoản thanh toán thế chấp và chi phí hoạt động đã được thực hiện. Lợi ích chính của việc đầu tư bất động sản là khả năng tạo ra dòng tiền. Trong nhiều trường hợp, dòng tiền chỉ mạnh lên theo thời gian khi bạn trả bớt khoản thế chấp – và tích lũy vốn chủ sở hữu của bạn.

Lợi ích chính của việc đầu tư bất động sản là khả năng tạo ra dòng tiền
Lợi ích chính của việc đầu tư bất động sản là khả năng tạo ra dòng tiền

Giảm thuế và khấu trừ

Các nhà đầu tư bất động sản có thể tận dụng nhiều đợt giảm thuế và khấu trừ để có thể tiết kiệm tiền vào thời điểm tính thuế. Nói chung, bạn có thể khấu trừ các chi phí hợp lý của việc sở hữu, vận hành và quản lý một tài sản.

Và vì chi phí mua và cải thiện bất động sản đầu tư có thể được khấu hao trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó (27,5 năm đối với bất động sản nhà ở; 39 năm đối với bất động sản thương mại), bạn được hưởng lợi từ các khoản khấu trừ hàng chục năm giúp giảm thu nhập bị đánh thuế của bạn. 1 2 Một đặc quyền về thuế khác: bạn có thể hoãn lãi vốn bằng cách sử dụng sàn giao dịch 1031 . 3

Sự đánh giá

Các nhà đầu tư bất động sản kiếm tiền thông qua thu nhập cho thuê, bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào tài sản và sự đánh giá cao. Giá trị bất động sản có xu hướng tăng lên theo thời gian, và với một khoản đầu tư tốt, bạn có thể thu được lợi nhuận khi đến thời điểm bán. Giá thuê cũng có xu hướng tăng theo thời gian, có thể dẫn đến dòng tiền cao hơn.

Xây dựng công bằng và sự giàu có

Khi bạn trả bớt một khoản thế chấp tài sản, bạn xây dựng vốn chủ sở hữu — một tài sản là một phần giá trị ròng của bạn. Và khi bạn xây dựng vốn chủ sở hữu, bạn có đòn bẩy để mua thêm bất động sản và tăng dòng tiền và sự giàu có hơn nữa.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Một lợi ích khác của việc đầu tư vào bất động sản là tiềm năng đa dạng hóa của nó. Bất động sản có mối tương quan thấp – và trong một số trường hợp là tiêu cực – với các loại tài sản chính khác. Điều này có nghĩa là việc bổ sung bất động sản vào danh mục tài sản đa dạng có thể làm giảm sự biến động của danh mục đầu tư và mang lại lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro cao hơn.

Một lợi ích khác của việc đầu tư vào bất động sản là tiềm năng đa dạng hóa của nó
Một lợi ích khác của việc đầu tư vào bất động sản là tiềm năng đa dạng hóa của nó

Đòn bẩy bất động sản

Đòn bẩy là việc sử dụng các công cụ tài chính khác nhau hoặc vốn vay (ví dụ: nợ) để tăng lợi tức tiềm năng của khoản đầu tư. Ví dụ, khoản thanh toán trước 20% cho một khoản thế chấp, giúp bạn có được 100% căn nhà bạn muốn mua — đó là đòn bẩy. Bởi vì bất động sản là tài sản hữu hình và có thể dùng làm tài sản thế chấp, nên nguồn tài chính luôn sẵn sàng.

Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro cạnh tranh

Lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, loại tài sản và cách quản lý. Tuy nhiên, một con số mà nhiều nhà đầu tư hướng tới là vượt qua mức lợi nhuận trung bình của S&P 500 — điều mà nhiều người đề cập đến khi họ nói, “thị trường”. Lợi tức trung bình hàng năm trong 50 năm qua là khoảng 11%. 5

Phòng ngừa lạm phát

Khả năng phòng ngừa rủi ro lạm phát của bất động sản bắt nguồn từ mối quan hệ cùng chiều giữa tăng trưởng GDP và nhu cầu về bất động sản. Khi các nền kinh tế mở rộng, nhu cầu về bất động sản thúc đẩy giá thuê cao hơn. Điều này chuyển thành giá trị vốn cao hơn. Do đó, bất động sản có xu hướng duy trì sức mua của vốn bằng cách chuyển một số áp lực lạm phát sang người thuê và bằng cách kết hợp một số áp lực lạm phát dưới hình thức tăng giá vốn.

Khả năng phòng ngừa rủi ro lạm phát của bất động sản
Khả năng phòng ngừa rủi ro lạm phát của bất động sản

Quỹ đầu tư bất động sản (REIT)

Nếu bạn muốn đầu tư vào bất động sản, nhưng chưa sẵn sàng nhảy vào sở hữu và quản lý bất động sản, bạn có thể muốn xem xét ủy thác đầu tư bất động sản (REIT). Bạn có thể mua và bán REIT được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn. Nhiều giao dịch với khối lượng lớn, có nghĩa là bạn có thể ra và vào một vị trí nhanh chóng. REITs phải trả 90% thu nhập cho các nhà đầu tư, vì vậy họ thường cung cấp cổ tức cao hơn nhiều cổ phiếu. 6

Mặc dù có tất cả những lợi ích của việc đầu tư vào bất động sản, nhưng vẫn có những hạn chế. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu tính thanh khoản (hoặc khó khăn tương đối trong việc chuyển đổi tài sản thành tiền mặt và tiền mặt thành tài sản). Không giống như giao dịch cổ phiếu hoặc trái phiếu, có thể hoàn thành trong vài giây, giao dịch bất động sản có thể mất hàng tháng để kết thúc. Ngay cả khi có sự trợ giúp của người môi giới, có thể mất vài tuần làm việc để tìm được đối tác phù hợp.

Tuy nhiên, bất động sản là một loại tài sản riêng biệt, dễ hiểu và có thể nâng cao hồ sơ rủi ro và lợi nhuận trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Về bản chất, bất động sản cung cấp dòng tiền, giảm thuế, xây dựng vốn chủ sở hữu, lợi nhuận cạnh tranh được điều chỉnh theo rủi ro và hàng rào chống lại lạm phát. Bất động sản cũng có thể nâng cao danh mục đầu tư bằng cách giảm bớt sự biến động thông qua đa dạng hóa, cho dù bạn đầu tư vào bất động sản vật chất hay REIT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *